5 مهر1392- یه تماس تاریخی

این نوشته ها رو برای پسرم مینویسم و امیدوارم سالهای بعد یه داره این نوشته ها رو میخونه تموم مشکلات کشورم حل شده باشه و مردم از شرایطشون راضی باشن!

"دکتر حسن روحانی"و تیم حرفه ایی و پیگیر و مسئولشون بعد از 34 سال باعث شدن که یخ روابط کشورمون با آمریکا شکسته بشه و به دنیا ثابت بشه که مردم ایران اصلا جنگ طلب و پرخاشگر نیستن و همیشه در همه جا انسانهای شریفی هستن که ادبیاتشون فاخره و شان و جایگاه واقعی خودشون رو میدوننن!

ومن امیدوارم که مسایل و مشکلات پیش روی این دولت یکی یکی  با کلید تدبیر حل بشه و قلبا برای دکتر روحانی ودولتشون  دعا میکنم چون میدونم چشم امید یه ملت هستن و یه ملت فهیم پشتشونه که میخوان در کشور خودشون با سربلندی و افتخار زندگی کننن!

پسرم به امید اون روز!

/ 0 نظر / 16 بازدید