شنبه 1 تیر ماه 1392-تولد پنجسالگی مهربد

ماچبغللبخندهورا!!!!لبخندبغلماچ

هورامبارکه مبارک!هورا

قلبتولدت مبارکقلب

مامانم ,عزیزم تو دقیقا 5 سال پیش شنبه 1 تیر 1387 به دنیا اومدی!

قدمت مبارک باشه عشق کوچک من!!!

پنج ساله که تو شروع فصل گرما,به این فکر میکنیم که تو چه گرمای مضاعفی به زندگیمون دادی,چه خوبه که هستی وبه ما انرژی میدی.!!!

امروز با ماهرخ جان و خاله گوهرو آروشا وروژین وفاطمه جون رفتیم مهد وبرات جشن گرفتیم!وخیلی هم از مدیریت مهد مممنونیم که خیلی سروصدا کردیم وشرمنده!

(البته اون طفلکی ها به نشاط شما هاعادت دارند).

تولد مهربد در مهد 

میبوسمت مامانم واز خدا میخوام که سالم وسلامت باشی و در آینده انسان مفیدی برای ایران عزیزمون باشی ومن هم پیشرفت و موفقیتهات رو ببینم!

/ 0 نظر / 20 بازدید