با تاخیر فراوان-مهربدم فارغ التحصیل کلاس اول-29 اردیبهشت 1394

سلام به روی ماهت مامانم!!!!قلب

قربون قدت برم من!!!قلب

خیلی وقته که نتونستم بیام و برات بنویسم!قلب

اشتباه کردمنگران ،چون خیلی لحظه های زیبا و به یادماندنی رو از دست دادمنگران و ننوشتمشون برات!

قلبمهم ترین اتفاق زندگی من!!!قلب

امسال شما به مدرسه رفتین و اولین قدم در راه سواد آموزی رو برداشتی مامانم!

خدا رو شکر یه خانم معلم بسیار باتجربه تو رو در این راه کمک کرد!!

قلب(خانم خجسته عزیز دوستتون داریم)قلب

قلبقربونت برم من، روز اول این معلم مهربون ،به تو دکتر حسابی می گفتن و تو هم با عشق فراوون تشنه یاد گیری بودی!قلب

شاید وقتی تو رو میبینم چشمکیاد خودم میفتم که چقدر دوست داشتم درس خوندن رولبخند،یادم میاد که طفلک پدر بزرگم رو مینشوندمنیشخند و بهش درس میدادمنیشخند و بهش دیکته میگفتم!!!!نیشخند

مادرم!لحظه لحظه های امسال در کنار تو نازنینم زیبا بود و دوست داشتنی!ماچ

خیلی دعواها با هم کردیم!!خندهصبح ها شاید خیلی سخت بود بیدار بشی اوایلنیشخند!اما بعد راه افتادی!نیشخندچشمک

آقای روانبخش(مدیر مدرسه)نمونه یه انسان شریف هستن که با عشق فراوون در کنار شما در حیاط مدرسه فوتبال بازی میکنن وشماها خیلی دوسشون دارین.

قربون این همه هیجان شما برم من!!که هرروز بالباس خاکی میومدی خونهنیشخند!وتوی این سال اگه اغراق نکنم هرروز لباست رو بعد از مدرسه باید میشستمنیشخند!چون شما خاکی برمیگشتی هرروز!عشق من!خیلی دوست دارم!!!!قلب

برات آرزوی موفقیت دارم و اینقدر فکر کنم حرف تو دلمه که نمیتونم برات بنویسمشون!!

 

 

قلبامیدوارم که هم تو و همه دوستات وهمه بچه ها در آینده آدمهای موفقی باشین!به امیدخدای نازنینم!!!قلب

/ 0 نظر / 25 بازدید