روز نوشت 18 فروردین 1392-اولین پست سال 92

سلام!

به همه!الان از شروع سال 18 روز گذشته و ما وقت نکردیم که اینجا خونه تکونی کنیم!

اما سلام به همه دوستان واز ته قلب آرزومندیم که سال خوبی رو پیش رو داشته باشین و به همه آرزوهاتون برسین!

بهترین ها رو برای همه آرزومندیم!

سالی که گذشت سال تجربه های متفاوت بود!

شروع سال با کتف شکستگی مهربد آغاز شد!که برای ما هم تجربه هایی بدست آورد!

اما خدا رو شکر تو این سال مهربد کم مریض شد و البته هم به نظر من شاید بعد از تولدش یهو توپول هم شده!(البته امیدوارم که خودم چشمش نکنم)!

برای چشم پزشکی اقدام کردیم و تو امسال برای سلامتی مهربد ورشدش برنامه ها داریم!دکتر چشم پزشکی - دکتر ارولوژی-دکتر برای کف پا!وشاید هم کلاسهای ورزش و موسیقی!!!نمیدونم این برنامه ذهنی ماست تا چقدر هم رو انجام بدیم خدا داند!

تو سالی که گذشت فهمیدیم که واقعا مهربد بزرگ شده و حرفها و تصوراتی داره که گاه ما رو هیجانزده وگاه ما رو میخندونه!!البته اقتضای سن بچه ها در این سن و ساله و مراحل بزرگ شدن شخصیت اونهاست!

البته مامان تنبل هم به زور بابا مهدی گواهینامه گرفت !!!!تو سن پیری!!!!!!

ولی اوضاع شرکت خیلی خوب نبود و شرایط البته فکر کنم برای همه بد بود!!!!!!

نمی دونم!امروز که روز اول کاری من در سال جدید هم هست از خدا میخوام که سال پیش رو برای همه مردم سال خوبی باشه و همه سالی پر از امید رو در پیش داشته باشن!

مامان امیدوارم که بتونم تند تند بیام و اینجا بنویسم!

/ 0 نظر / 16 بازدید