معاینات پزشکی مهربد در 5 سالگی!

بعد از مدتها پیگیر چند مساله مهربد شدیم

1-مساله کف پا"که کمی صاف بود و یه کفی براش درست کردن و باید اصولا کفش ساقدار  بپوشه!

2-مساله چشم پزشکی که باید عینک بزنه و البته بیشتر درجه آستیگمات داره و شاید چند وقت بزنه دیگه به عینک نیاز نداشته باشه!

3-مساله شب اداری و یه قرص براش دکتر تجویز کرده که به لطف عمو حسین عزیز پیدا کردیم و امیدواریم که جواب بده!

البته باید اعتراف کنم که پسرم خیلی مقاوم و صبوره چون بعد از چند سال آزمایش خون گرفتن رو تجربه کرد و البته من از قبلش بهش گفته بودم مثل نیش پشه است و یا یه نیشگون کوچولو!ودر نهایت ناباوری با مهدی فرستادمش تو اتاق و منتظر صدای گریه بودم که دیدم خندون اومد بیرون!البته مهدی هم تعجب کرده بود وازش پرسیده بود درد نداشت و مهربد هم جواب داده بود "مثل همونیکه که مامان بهم گفته بود".

4-----------

 

/ 0 نظر / 17 بازدید