روزنوشت 28 خرداد 1390

شلام!شلام!لبخند

امروز اومدیم که دپرسی تموم بشه!لبخند

ضمنا امروز ،روز تولد خاله گوهره!قلبویادش بخیر خاله جون اون روزی که کوچولو بودی و با اون شیرین زبونی میرفتی برای بابا حسین نازنین در رو باز میکردی لبخندکه بره سر کار!وتویه همچین روزی سالها پیش، اتفاقی باباحسین عصبانی بود وتو یواشکی بهش گفته بودیچشمک :بابا امروز چه روز بدیه!نه!ابرووبابای مهربون ما هم شب که برگشت خونه!یه کیک برات گرفته بود که روش نوشته بود گوهر جون امروز چه روز خوبیه!لبخندوهمیشه این خاطره تو ذهن همه ما موندگاره!لبخنددر هر صورت تولدت مبارک و در کنار عمو پویا و آروشا خانوم قندی همیشه شاد باشین!قلب

واما روز پدر هم گذشت که مامان حسابی تو یه همچین روزی قاطی میکنهنگران ،با اینکه سالگرد قمری ازدواجشون با بابا هم هست اما اعصاب معصاب ندارهنگران و کلافه است اماامسال یه کار خوب کرد که خیلی آرومش کرده ورفت دیدن عمو الیاسش که بوی باباش رو میده لبخندو کلی بغلش کرد وماچش کرد ماچو تموم بغضش خالی شد!لبخندهر چند دیدن جای خالی باباش تو مغازه بغلی خیلی سخت بود لبخنداما امسال خیلی راحت شد!لبخند

وبایه عموی نازنین دیگه اش هم حرف زد که خدا رو شکرلبخند وامیدواره که کدورت وناراحتی از دل همه دور بشه به امید خدا!لبخند

واما دیدن بابا حسین هم رفتیم که البته مامان میترا صبح ازم پرسید:مهربد میخواهیم بریم دیدن بابای من!تو اصلا میدونی اسمش چیه؟ابرو و من هم گفتم"بابا حوسین"لبخندوقیافه مامانم دیدنی که اشک تو چشماش جمع شده بود!لبخند

واونجا که رسیدیم بهش سلام کردم و گفتم بابا حوسین روزت موبارکلبخند و ههههه مامان با کلی زحمت سنگ قبر رو تمیز میکرد لبخندو من بدو یه پارچ آب میریختم تازه هههههه دوباره روش لبخندوایمستادم و از اول!بساطی داشتیم!نیشخند

بابا مهدی نازنین هم کلی به ما کمک کردنیشخند و تموم اتاقم رو جمع و جور کردیمنیشخند اما چند ساعت بد انگار نه انگار وبنده همه چیز رو پخ و پلا کردم نیشخندوشام هم رفتیم بیرون و مامان وبابا میخواستن یه جوری من رو گول بزننن چون بهم قول پارک داده بودن ومامان میخواست زود بره خونه وسریال ببینهنیشخندمن هم ههههه زرنگ نیشخندلقمه آخر رو نخورده گفتم:مامان جون مممنونم که من رو میخواهین ببیرین پارک!تعجبوطفلکی بابا مامان رو دم خونه پیاده کرد نیشخندودوتایی رفتیم پارک مردونه!نیشخند


وامادعا میکنیم:

خدا همه بچه ها رو برای پدرو مادراشون سالم وسلامت نگه داره لبخندو همچنین همه پدر و مادرها رو هم برای بچه هاشون سالم وسلامت نگه داره!لبخند

/ 1 نظر / 16 بازدید
مامان الینا

روز پدر مبارک . متنت بغض گلوم رو گرفت . خدا رحمت کنه پدر شما رو . باری دعا آخرت هم یه آمین بلنددددددددددددددد ولی امروز اومدم اینجا با ذوق و شوق تولد مهربد جونم رو تبریک بگم . ایشاله تولد 120 سالگیش . همیشه سالم و خوش باشید کنارهم