30 دیماه.شروع کار جدی توافق ژنو

امروز 30 دیماه است و قرار است تحربم هاکاسته شود یا برداشته شود.

خدایا امیدوارم که شرایط کشورم روز به روز بهتر شود. ویه ایرانی که میخواد تو کشور خودش زندگی کنه بتونه نفس واقعی بکشه واین دیوار بی اعتمادی که دور کشورم کشیده شده از بین بره.

به امید خودت خدایا.

/ 0 نظر / 25 بازدید